//Privacy
Privacy 2018-05-30T13:32:12+00:00

Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt
INTS Automatisering B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van INTS Automatisering B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan INTS Automatisering B.V. verstrekt. INTS Automatisering B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer en e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom INTS Automatisering B.V. gegevens nodig heeft
INTS Automatisering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan INTS Automatisering B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang INTS Automatisering B.V. uw gegevens bewaart
INTS Automatisering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
INTS Automatisering B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van INTS Automatisering B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. INTS Automatisering B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contactformulieren
Wij maken op onze website gebruik van contactformulieren. De gegevens die hier worden ingevuld worden bewaard op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. INTS Automatisering B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
INTS Automatisering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van INTS Automatisering B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door INTS Automatisering B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met INTS Automatisering B.V.

ints.nl is een website van INTS Automatisering B.V.