INTS Services

Het realiseren en implementeren van een ICT-omgeving is een belangrijke stap, het beheren van een dergelijke omgeving is minstens zo belangrijk. U wenst immers optimaal gebruik te maken van de investering en de risico’s op verstoringen in uw bedrijfsproces zoveel mogelijk te beperken. Hierbij staat u voor de keuze om zelf te investeren in de uitvoer van systeembeheer of om dit, al dan niet deels, over te laten aan uw ICT-partner.

INTS kent onder de verzamelnaam INTS Services een breed scala aan beheerdiensten. Deze diensten zijn bedoeld om uw eigen systeembeheeractiviteiten aan te vullen of zelfs de zorg volledig op ons te laten nemen.

Reactieve en proactieve diensten
De INTS Services omvatten reactieve en proactieve diensten. Reactieve diensten zijn bedoeld om reeds ontstane storingen zo snel mogelijk te verhelpen terwijl de proactieve diensten de insteek hebben om zoveel mogelijk storingen te voorkomen. Wanneer u het beheer van één of meerdere onderdelen van uw ICT-omgeving volledig aan ons uitbesteed dan vullen wij deze vorm van dienstverlening in met een combinatie van proactieve en reactieve activiteiten.

Door het brede scala aan diensten zijn uw wensen en eisen altijd in te passen. Enige voorbeelden van INTS Services zijn:

  • Hardware Onderhoud
  • Software Support
  • Systeem Analyse
  • Regulier Onsite
  • Uitbesteden Servicedesk
  • Uitbesteden Werkplek-, Server- en/of Netwerkbeheer
  • Etc.

Interesse in deze diensten of wenst u een algemeen gesprek over INTS Services? Neemt u gerust contact met ons op.