//Werkwijze en methodiek
Werkwijze en methodiek 2017-11-08T11:25:34+00:00

Werkwijze en methodiek

Ten grondslag aan de werkwijze en methodiek ligt onze visie. Wij gaan namelijk uit van een infrastructuur die betrouwbaar en beheersbaar is en tevens de benodigde kwaliteit biedt. Hiervoor hebben we een methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat we samen met u dit doel bereiken.

We kunnen onze aanpak onderverdelen in een viertal stappen. Deze stappen omvatten het totale traject van inventarisatie tot en met beheer. Indien u reeds een bestaand netwerk heeft dan zullen we alleen de stappen uitvoeren die voor u van belang zijn. De vier stappen zijn:

  • Inventarisatie
  • Projectplan
  • Implementatie
  • Beheer

Inventarisatie
In deze fase brengen wij uw huidige ICT-omgeving gedetailleerd in kaart. Is dit reeds gebeurd, dan nemen wij na controle de bestaande gegevens over. Tevens bespreken we uw doelstellingen, eisen en wensen. Met deze gegevens kunnen we in de volgende stap, het Projectplan, beschrijven welke geautomatiseerde ICT-oplossing nodig is om de betreffende bedrijfsprocessen te ondersteunen en te verbeteren.

Projectplan
Het Projectplan geeft een beschrijving van het gewenste resultaat en welke diensten en producten we kunnen leveren om tot dit resultaat te komen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de financiele consequenties. Na acceptatie van het investeringsadvies starten de voorbereidingen voor de implementatie.

Implementatie
De Implementatie is de daadwerkelijke levering van de producten en de installatie daarvan op locatie. Na afronding van de implementatie zal bij een aantal gebruikers het resultaat getest worden. Waar nodig brengen we aanpassingen aan, waarna we het project opleveren. Vervolgens maken wij een protocol van oplevering waarin eventuele restpunten en de afhandeling daarvan vermeld zijn. Tot slot wordt de opgeleverde omgeving overgedragen aan de beheerder.

Beheer
U wilt dat de geautomatiseerde infrastructuur blijft functioneren volgens de kwaliteitseisen en de nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie. Bij de uitvoer van beheer staat u voor de keuze om zelf te investeren in de uitvoer van systeembeheer of om dit, al dan niet deels, over te laten aan uw ICT-partner. INTS biedt een uiteenlopend dienstenpakket op het gebied van onderhoud en beheer, de zogenaamde INTS Services.